งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี | www.taladdeal.com 

ประกาศอัพเดท

งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:29 น. เข้าชม 224 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศอุดรและเป็นแกนกลางปฏิบัติการการกลุ่มจ.ภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นเมืองเอ้ของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนืออย่างเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายเหนือ คือ พารากุมภวาปี มณฑลหนองหาน ประเทศนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กม. มีอาณาจักรเดา 11,730 เรือนจำกิโล (เดา 7,331,438.75 ไร่) ประเภทที่ 4 ของภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ และยังมีถิ่นอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมปราศจากข้อเสีย ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตบริหารกว้างใหญ่หัวในประเทศ สมัยนี้อุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคสุริยาออกเฉียงเหนือ เป็นแกนกลางกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางรวมตัวและพิธีกรรมภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า ละแวกตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.อุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเรขาสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรนับถือในสังคมเรียนรู้ตำนานและโบราณคดีระหว่างบ้านเมืองว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนตำนานที่ธานีจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเติบโตในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่แว่นแคว้นจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆอย่างยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนจนกระทั่งสมัยตำนานของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีอุบัติในพงศาวดารเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อหมู่ไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกสงคราม กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดพาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ดื้อกับกระบวนไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีทีท่าจะร้ายแรง บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ เพียงแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการดูแลกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น อื้นว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อสงวนรัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีข้อจำกัดห้ามรัฐสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในภัสสร 25 กิโลของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นประเทศศูนย์กลางของหัวเมืองหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่จบร. จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีปัจจุบันนี้) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร จนถึงทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองแจ่มแจ้งปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลจังหวัดอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยประจวบเหมาะเพราะว่าเหตุทางด้านความมั่นคงและการภาราระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อประเทศตราบใดเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติโพ") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งพาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด ธานี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการถือบังเ***ยนจากระบอบสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย ครั้นเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูปเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรทำงานร.ผืนดิน งดการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเกินแต่เมืองและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือแค่ธานี "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงเค้าโครงของหายกลางการปกครองในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยดำเนินงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนสาธารณะหนองชัด สวนส่วนกลางหนองเข้าใจ อำเภอพาราอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ภาราอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนประวัติศาสตร์ภูพระบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ที่อยู่ท่องสัญจรทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดี[แก้] ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อำเภอมณฑลอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักพาราธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอมณฑล วัดนิ้วกลางวาส อ.นครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อ.พารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูเท้า)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาจุน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ อู่ท่องเที่ยวศิลปขนมธรรมเนียมเยี่ยงอย่างและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงตระหนัก อ.ประเทศ ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์ประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนสาธารณะหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลปถิ่นภูไทเอ้พลุใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดแถวสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดแถวลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงพระจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.นครจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่ค้าผ้าพื้นประเทศ บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องสัญจรกับเมืองใกล้คู่เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่ม-หาดคัมภีร์-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานสัมพันธไมตรี-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-คันนาน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมเอื้อนว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว มณฑลเหตุด้วยเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครจังหวัดอุดรธานีได้กระทำสังคายนายหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมวรุณครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับชั้นหลายชนิดงามมาก ทำสะพานผนึกระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศพระอาทิตย์ตกย้วยเหนือจะมีพระวังหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของบาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านตำบลที่จะให้บริการแก่ราษฎรเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางหนองบัว เป็นสวนส่วนกลางเหตุด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางหนองบัวตั้วอยู่ข้างในเขตอำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ใหญ่แต่งไว้แบบสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์ประจำบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-สายน้ำชี-ลำธารพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-แม่น้ำพอง-ลำน้ำเหือง,อุดรธานี-น้ำการรบพุ่ง-ห้วงน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-น้ำสงคราม-ลำน้ำพุง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นที่ยอดน้ำน้ำที่เด่นของภาคอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าคนป่าที่สำคัญดังนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติปราณีป่าและพันธุ์พืชจัดเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีกลุ่มปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองอุดรธานี วนอุทยานคีรีสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อาณาเขตแหลมโนนยอดเยี่ยม ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(ทั้งหมดพท.อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) ที่อยู่ท่องสัญจรล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องสัญจรพระจันทร์เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่เด่นทางตำนาน/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนประวัติศาสตร์ภูบาทา ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แจ่มแจ้ง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ามวลชนประชุมพัฒนาราม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดวิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องสัญจรเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอนครอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 7 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 122 ครั้ง

SECURITY AT ONE CO.,LTD. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอทวัน จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน โกดัง หมู่บ้านจัดสรร หน้างานก่อสร้าง ออฟฟิต อพาร์ทเม้น

(โพสต์ฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 4 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 190 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 29 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 92 ครั้ง

Pasdocument ผู้ให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ท่านจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องมากที่สุด

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 24 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 143 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(โพสต์ฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 171 ครั้ง

เราผลิต จำหน่าย ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โบว์สำเร็จรูป ผ้าปูที่นอน ผ้าคุณภาพ ราคา 45 บาท โบว์สำเร็จรูป 20 บาท ผ้าล็อตใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ผ้าสต๊อก

(โพสต์ฟรี ปทุมธานี) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 21 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 101 ครั้ง

รับรื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน ทั้งโครงสร้างไม้ คอนกรีต รีับเคลียร์ริ่งที่ รับถมที่ รับซื้อบ้านไม้ทรงไทยทุกชนิด

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 24 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1186 ครั้ง

แฮนด์ลิฟท์,สแตกเกอร์,ล้อ,พาเลทพลาสติก,HAND LIFT,STACKER,HAND PALLET TRUCK,WHEEL,ขายถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 21 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 287 ครั้ง

3เอ็ม สเปรย์หอมปรับอากาศ 3เอ็ม กลิ่นทรอปิคอล เฟรช ราคา 87 บาท

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 7 ส.ค. 2563

ราคา 87 บาท

เข้าชม 2 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(โพสต์ฟรี ชลบุรี) - บันเทิง เพลง ดนตรีอื่นๆ 16 มิ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 45 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:29 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน